Tin tức

NHÀ MÁY ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG

Dự án bắt đầu thi công từ tháng 3/2019, đã hoàn thiện hầu hết các hạng mục: Xưởng đá mài hữu cơ, Xưởng đá gốm, nhà để xe.

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Dự án: Nhà máy sản xuất Đá Mài
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đá Mài Hải Dương
Nhà thầu: Công ty TNHH VTTB Tuấn Long
Tổng khối lượng KCT: 600 tấn
Địa điểm: CCN Việt Hòa, Việt Hòa, Hải Dương.