Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên phòng kinh doanh (5 người)

Thu thập thông tin dự án, tìm kiếm khách hàng …, Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, Phân tích rủi ro và độ an toàn về tài chính cho mỗi dự án, Phát hiện nhu cầu mới của khách hàng, cũng như xu hướng tiêu thụ sản phẩm của thị trường, Biết cách dự báo thị trường, dự báo sức tiêu thụ sản phẩm, Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: Tính kết cấu sơ bộ, thiết kế sơ bộ, bóc khối lượng, làm Báo giá, chuẩn bị Hồ sơ thầu…, Chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện Hợp đồng, làm hồ sơ phát sinh, thanh quyết toán, liên hệ với khách hàng để trình ký các chủng loại vật tư đưa vào công trình và các thông số kỹ thuật khác. Phối hợp với bộ phận thi công lắp dựng để làm nghiệm thu công trình, Hiểu biết về ngành nghề và thông số kỹ thuật của sản phẩm